Navigation
Hem > Vad vi gjort > YIT Facility Management

YIT Facility Management

“Vårt nya sätt att arbeta passar människor som vill nå extraordinära resultat.”

Klas Johansson, divisionschef YIT Facility Management

För två år sedan stod ledningsgruppen på YIT:s division Facility Management inför en gigantisk utmaning. Målet var att öka omsättningen från 360 miljoner till en miljard på tre år – med organisk tillväxt och bibehållen lönsamhet.

För att lyckas införde ledningsgruppen ett resultatorienterat arbetssätt.

Utmaning

YIT Facility Managements utmaning var att skapa kraftig tillväxt men ändå klara av att bibehålla lönsamheten.

Lösning

Vi introducerade bland annat metoden KFR – Kritiska Faktorer för Resultat. Det gör att YIT kan identifiera vad som saknas och vad som måste göras för att nå målen. Det blir lättare att driva resultat, helt enkelt. Frekvensen för ledningsgruppsmötena ändrades, från en gång i månaden till en gång varje vecka. Fokus på mötena låg på resultat, och kompletterades med resultatdrivande coaching i det dagliga arbetet.

Resultat

Under 2007 ökade orderingången med 40 procent och antalet sålda avtal femdubblades.

Divisionens omsättning ökade med 30 procent samtidigt som man förbättrade sitt rörelseresultat med 25 procent. Detta trots att ett affärsområde tappade en affär på 50 miljoner i början av 2007. Utan den förlusten hade divisionen ökat omsättningen med hela 43 procent under året.

Inom affärsområdet Offentlig förvaltning höjdes omsättningen med 60 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 66 procent.

Fakta

Företag: YIT Facility Management
Huvudkontor:
Bransch: Teknisk förvaltning
Omsättning:
Antal anställda:

Vill du läsa mer om vad vi gjort för YIT Facility Management? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!