Navigation
Hem > Vad vi gjort > Abba Seafood

Abba Seafood

“Vi har ökat med mer än 15 procent två år i rad, vilket inte bara är ett exceptionellt gott resultat utan också ett viktigt trendbrott. Att förändringen är långsiktigt hållbar, inte bara en puckel.”

Johan Sundelin, VD i Abba Seafood

När Johan Sundelin tillträdde som vd på ABBA Seafood, kunde han konstatera att företaget gick ganska bra men att resultaten hade varit ojämna i många år. 

Han kunde också konstatera att den stora förbättringspotentialen varken låg i sortimentet eller organisationsstrukturen utan i företagskulturen.

Utmaning

Abba Seafood ville säkra en stabil resultatförbättring och skapa en resultatkultur i företaget.

Lösning

Vi hjälpte ledningsgruppen att ta fram en plan för projektet att utveckla resultatkulturen på Abba Seafood. Tillsammans formulerade vi de stora frågorna och tog ner de övergripande perspektiven i det dagliga arbetet. Hittade kärnan i verksamheten. Därefter hjälpte vi dem att genomföra planen och coachade medarbetarna.

Resultat

Abba Seafood har haft en stabil och ihållande resultatförbättring om 15 procent två år i rad och trenden fortsätter. Personalens trivsel har ökat från 76 till 95 procent enligt personalenkät och företagskulturen präglas av numera av resultatfokus och handling.

Fakta

Företag: Abba Seafood AB
Huvudkontor: Göteborg
Bransch: Livsmedel
Omsättning: 1,3 miljarder SEK
Antal anställda: 350, varav 100 i Göteborg

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Abba Seafood? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!