Navigation
Hem > Vad vi gjort > ICA Logistics, Borlänge

ICA Logistics, Borlänge

“Qeep hade en förmåga att sparka igång oss och vi fick ett otroligt engagemang från medarbetarna.”

P O Silverstam, logistikchef på ICA Logistics, Borlänge

Orealistiska och ouppnåeliga. Så föreföll de mål som sattes upp. Men ett nytt sätt
att målstyra och planera verksamheten med resultatet i fokus har infriat de tuffa målen och förbättrat ICA Logistics resultat med 20 miljoner kronor på två år.

Utmaning

ICA Logistics i Borlänge ville förbättra resultat och effektivisera verksamheten. De ville sänka kostnaderna och situationsanpassa schemat. Men även involvera medarbetarna till att kreera nya idéer för ett effektivare lager och värva dem till en kraftfullare styrning mot mål.

Lösning

Ledningsgruppens möten förvandlades från samtalsliknande träffar till effektiva resultatmöten där varje medlem bara hade ett par minuter att rapportera. De fick beskriva hur de drivit resultatet den gångna veckan, redogöra för hur de låg i förhållande till sina mål och redovisa vad som var mest kritiskt att genomföra den kommande veckan.

Krav på klardatum infördes i hela organisationen och kommunikationen förtydligades genom att resultat definierades i form av tider, kronor och ören och ansvar.

Resultat

Kostnaderna per kolli har sänkts med 50 öre, vilket innebär kostnadsbesparingar på 20 miljoner kronor. Organisationen har lärt sig att arbeta med målstyrning, ledningsgruppsmötena har förändrats till effektiva resultatmöten och slutdatum har införts.

Genom att förbättra ekipageplanerna till exempel genom att hitta returtransporter, öka fyllnadsgraden i burarna och effektivisera hela processen har lönsamheten ökat.

Fakta

Företag: ICA Logistics
Huvudkontor: Borlänge
Bransch: Logistik
Omsättning:
Antal anställda: 200

Vill du läsa mer om vad vi gjort för ICA Logistics i Borlänge? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!