Navigation
Hem > Vad vi gjort > Forsmark

Forsmark

“Vi har bestigit K2!”

Lars Berglund, Chef för teknikavdelningen, Forsmark

Efter höjda verksamhetskrav, teknisk förnyelse och en expansion som gett växtvärk, behövde Teknikavdelningen på Forsmarks Kraftgrupp omgruppera sina styrkor. 

I samarbete med Qeep Consulting lyckades avdelningens 450 medarbetare på bara två år genomföra en total förändring av kulturen i verksamheten. Bland vinsterna märks bättre gemensam överblick, högre effektivitet, ökad trivsel och sänkta investeringskostnader.

Utmaning

Teknikavdelningen på Forsmark ville skapa ett tydligt ansvar hos personalen och minska den press och de stora extrakostnader som uppstod på grund av otydligheter och sista-minuten-insatser.
De ville också skapa beslutsstöd för prioriteringar och säkerställa att tidsplanerna och kostnadsbudgetarna höll.

Lösning

Tillsammans strukturerade vi upp förändringen och implementerade nya rapportstrukturer, såväl uppåt som neråt i organisationen. Med hjälp av rapportsystem och regelbundna resultatmöten skapade vi en gemensam förståelse för vad som pågick i organisationen.

Samtliga chefer genomgick ledarskapsutveckling och regelbunden coaching där de fick utveckla sin förmåga att delge förväntningar och att genomföra och följa upp insatser. Samtliga deltagare fick coaching på plats i möten och i skarpa arbetssituationer och fick även lära sig att själva coacha varandra. Stegvis implementerades samtliga förändringar vidare nivå för nivå ut i hela organisationen.

Resultat

Idag mår personalen mycket bättre, tidsplaner hålls och precisionen i leveranser är hög. Det finns en gemensam bild av projekt och prioriteringar och Teknikavdelningen uppskattar att de har gjort kostnadsbesparingar på ca 5 procent på den årliga investeringsomfattningen.

Fakta

Företag: Teknikavdelningen på Forsmark
Huvudkontor:
Bransch: Energi
Omsättning:
Antal anställda: 1 500, varav 500 inom Teknikavdelningen

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Teknikavdelningen på Forsmark? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!