Navigation
Hem > Vad vi gjort > SAS Sverige

SAS Sverige

“Inte sedan servicekurserna på Janne Carlzons tid har beteendeförändringarna varit så stora inom SAS.”

Anders Ehrling, VD SAS Sverige

Ledningens och de anställdas förändrade beteende har varit en betydande del av framgången. Förändringarna har ägt rum under de två år ledningen och de anställda har arbetat intimt samman med Qeep.

Utmaning

Utmaningen för SAS Sverige var att skapa en tydlig, gemensam målbild såväl på övergripande som på individuell nivå. De behövde förädla den existerande målstyrningen, tydliggöra mätbarheten och bryta ner målen på individnivå. De ville säkerställa bättre prioriteringar och snabbare beslutsfattande på samtliga nivåer i bolaget. De hade även behov av att identifiera och öka värdeskapande handlingar inom alla avdelningar samt tvärfunktionellt i SAS Sverige. Och för att uppnå allt detta krävdes det att de utmanade existerande tankesätt och involverade medarbetarna i det “nya” resultatorienterade arbetssättet för att uppnå resultatgenombrott.

Lösning

Vi började med att förändra ledningsgruppsmötena och gav alla tre minuter per person att redovisa sina resultat. Det nya mötessättet ställde större krav på förberedelser och skapade en ökad fokusering. Att tydliggöra gapet mellan nuläget och målet, att bryta ner målet i handlingar och delmål och att leva med resultatkrav varje dag hjälpte till att fasthålla fokuseringen. Coaching var en stödjande form för att driva saker och ting framåt.

Resultat

På bara ett år uppnådde företaget ett resultatgenombrott och förbättrade sitt resultat med 904 miljoner kronor. Inom SAS Sverige existerar idag ett nytt, mer fokuserat resultattänk – målen har gjorts tydligare och ansvaret finns inom hela organisationen. Tydligheten och kunskapen hos medarbetarna om vart företaget är på väg har ökat. Det finns idag en utbredd disciplin där man prioriterar och arbetar med resultatmöten, resultatstyrning och aktiv coaching på individnivå. Samtidigt har antalet möten inom organisationen minskat och existerande möten har en tydlig agenda. Detta bidrar till ökad proaktivitet inom hela SAS Sverige.

Fakta

Företag: SAS Sverige
Huvudkontor: Stockholm
Bransch: Transport
Omsättning:
Antal anställda: 1 615

Vill du läsa mer om vad vi gjort för SAS Sverige? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!