Navigation
Hem > Vad vi gjort > Ceres

Ceres

“Tidigare blev planerade aktiviteter ofta inte genomförda då mycket energi och resurser användes för att planera om. Istället för att vara målstyrd var verksamheten styrd av oförutsedda händelser.”

Gunnar Lundgren, styrelseordförande för Ceres

Ceres hade hamnat i en ond spiral med obefintlig lönsamhet, dåliga kundvillkor och lågt förtroende när livsmedelsföretaget inledde ett samarbete med oss. 

Genom att bygga upp en väl fungerande ledningsgrupp och introducera nya verktyg, både på ledningsnivå och i fabriken, har verksamheten gått från omständighetsstyrd till målstyrd. På bara ett år lyfte resultatet med flera miljoner kronor.

Utmaning

Ceres ville etablera en välfungerande ledningsgrupp, öka förtroendet för verksamheten både internt och externt samt göra den mål- och resultatstyrd.

Lösning

Några av de åtgärder vi föreslog och genomförde var att låta en platschef ta över ledarskapet istället för en VD, införa strukturerade och högfrekventa möten för ledningsgruppen för att på så sätt behålla kontrollen över styrningen, förstärka supply-chain med en tjänst för att bättre matcha kundens behov samt initiera projekt för att identifiera källor till svinn och kvalitetsproblem – ”the war against waste”.

Resultat

Sammantaget har Ceres gjort ett kraftigt resultatlyft. Leveranssäkerheten har ökat och är stabil. Dessutom har antalet kundreklamationer minskat kraftigt.

Personalenkäten visar att det har uppstått en ny, positiv och framtidsinriktad anda.

Idag tar enskilda i ledningsgruppen ett större helhetsansvar och upplever större säkerhet i sitt arbete. Det är färre brandkårsutryckningar, mindre övertid och ökad effektivitet.

Fakta

Företag: Ceres i Skåne AB
Huvudkontor: Bjuv
Bransch: Livsmedel
Omsättning: 170 MSEK
Antal anställda: 30

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Ceres? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!