Navigation
Hem > Vad vi gjort > Midroc Property Development

Midroc Property Development

“Vi behövde mer eld i baken. Det var det som lockade oss till Qeep.”

Magnus Skiöld, VD på Midroc Property Development,

På våren 2013 hade Magnus Skiöld, VD på Midroc Property Development, tillsammans med sin ledningsgrupp en gnagande känsla av att det borde kunna gå att åstadkomma mer. Ledningsgruppen såg att bolaget var duktigt på mycket och gjorde rätt saker men saknade i vissa fall prioriteringsordning och handlingskraft.

Utmaning

Ledningsgruppen på Midroc ansåg att de borde kunna prestera bättre och få ett bättre resultat i en högre omsättningstakt. Man misstänkte att de bland annat hindrades av dåligt fokus på uppgifterna och att inte ha en tillräcklig prioriteringsförmåga. Samtidigt var de måna om att behålla Midrockulturen, med en bra och positiv stämning och höga medarbetarindex.

Lösning

Vi började med en första träff med företagsledningen där vi gemensamt gjorde en enkel analys var Midroc Propert Development stod idag, vad de ville uppnå och vad de egentligen kunde prestera. Därefter satte vi tillsammans upp några få genombrottsmål. Genom att få hela organisationen att gemensamt arbeta mot ett antal tydliga dedikerade mål frigjordes kraft och energi. Det blev lättare att prioritera. Hela organisationen genomförde regelbundet korta Resultatmöten för att följa upp. Parallellt genomfördes möjlighetsmöten varje kvartal där man satte upp nya delmål.

Resultat

Under samarbetet med Qeep fördubblade Midroc Property Development sin omsättning och fyrdubblade sitt resultat.

Fakta

Företag: Midroc Property Development
Huvudkontor: Malmö
Bransch: Fastigheter
Omsättning: 2 200 MSEK
Antal anställda: 110

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Midroc Property Development? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!