Navigation
Hem > Vad vi gör

Om du tycker resultaten är viktigare än metoden.

Vi får ofta frågor om vår modell. Eller vår metod. Eller våra projektplaner.
Vi förstår det, för den som anlitat traditionella managementkonsulter tror att det behövs.
Att det skapar trygghet. Men vi jobbar inte så. Helt enkelt för att vi inte bara har en modell. Eller en enda utstakad väg.

Vi har en hel låda med verktyg. Och efterhand som processen fortgår, efterhand som ledning och personal utvecklas, dynamiken svänger, kartan förändras, så plockar vi fram de som behövs just då.

Eftersom vi arbetar med människor måste vi vara både flexibla och lyhörda. En plan skapar i bästa fall en falsk känsla av trygghet. Och i värsta fall ett misslyckat projekt där man försökt anpassa människornas utveckling efter planen istället för tvärtom.

Det enda vi kan säga med säkerhet är att vi alltid inleder med ett gemensamt arbete där ni sätter upp de mål ni vill nå och gör en analys av de hinder som finns för att ni ska nå dit.
Därefter börjar vi jobba. Tillsammans med ledningsgruppen. Med organisationen. Med individer och grupper. Vi ger er uppgifter, vi coachar, vi utmanar, vi driver på. Till dess att ni uppnått målen och förändringen är bestående.

Det kan ta tid. Och det måste få ta tid. Men ofta går det fortare än vad du vågat hoppas på.