Navigation
Hem > Vad vi gjort > Bostik

Bostik

”Vi har uppnått våra mål om exempelvis tillväxt och vuxit med sju–åtta procent per år de senaste åren.”

Per-Olof Nilsson, vd i Bostik Norden och Baltikum

Nya idéer har gjort det bättre att vara kund. Ny logistik inom företaget har ökat effektiviteten. Nya investeringar har skapat framtidstro. Bostik har lyckats vända en negativ utveckling. Omsättningen ökar snabbt och företaget investerar nu stort inför framtiden.

Utmaning

Bostik ville uppnå en kraftig förbättring av lönsamheten genom att fokusera på försäljningsökning, hög leveransservice och reducera kvalitetsproblem.

Lösning

Tillsammans med ledningen introducerade vi ett nytt resultatorienterat arbetssätt i verksamheten. Det handlade om att sätta upp tydliga mål och att följa upp dem. För att komma dit arbetade vi tillsammans fram ett antal genombrottsmål för både produktion och försäljning. Dessa mål bröts sedan ner i hela organisationen.

Resultat

Ett mer kreativt arbetsklimat har fött nya idéer som underlättar för kunderna, ny förbättrad logistik har ökat effektiviteten och nya stora investeringar har skapat framtidstro. Bostik har lyckats vända en negativ utveckling. Omsättningen ökar snabbt och företaget satsar nu hårt inför framtiden.

Under samarbetet skedde en kraftig tillväxt i försäljningen. Under första årets samarbete fördubblades också vinsten. Kvalitetsbristerna minskade till mindre än hälften och kundservicen etablerades på en stabil och hög nivå.

Fakta

Företag: Bostik
Huvudkontor: Helsingborg
Bransch: Tillverkningsindustri
Omsättning: 380 MSEK
Antal anställda: 110

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Bostik? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!