Navigation
Hem > Vad vi gjort > Nyheter24

Nyheter24

“Det var för mig en ögonöppnare som jag inte trodde var möjlig från konsulter.”

Douglas Roos, arbetande styrelseordförande, Nyheter24,

När Qeep kom in befann sig Nyheter24 i en snabb tillväxtfas i en turbulent omvärld med mycket förändringar. Organisationen hade delvis ett juniort management där många ville mycket. Idéer och initiativ flög om vartannat och man var duktiga på att dra igång många saker. Kraften och viljan fanns där, men den behövde riktas mot tydliga mål både på kort sikt och lång sikt. Det fanns ett starkt behov av att välja och att välja bort

Utmaning

Nyheter24 behövde tydliggöra de kortsiktiga och långsiktiga målen och renodla vem som gjorde vad. Man ville även utveckla det dagliga ledarskapet och skapa en resultatorienterad struktur och kultur.

Lösning

Vi introducerade Personliga Resultatplaner, ett enkelt format för att få en tydlighet av vad som förväntas av var och en. Nyckeln låg i att göra det transparent, fokuserat och med ett högt ägandeskap. För att få målen att fästa i organisationen och få till en enkel men kraftfull styrning så använde vi de befintliga mötena, från ledningsgrupp och hela vägen ut. De blev Resultatmöten, ett format där var och en fick möjlighet att berätta om sina resultat, framgångar, motgångar och vad som skulle åstadkommas under nästa vecka.

Resultat

En resultatorienterad struktur och kultur har etablerats vilket lett till en intäktsökning på 30 procent och en resultatförbättring på smått osannolika 372 procent. Tillsammans med Qeep nådde Nyheter24 sitt första år med positivt resultat.

Fakta

Företag: Nyheter24
Huvudkontor: Stockholm
Bransch: Media
Omsättning: 55 MSEK
Antal anställda: 50

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Nyheter24? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!