Navigation
Hem > Vad vi gjort > Sparbanken 1826

Sparbanken 1826

“Vi har aldrig varit kända som någon säljande organisation, så det var en tuff utmaning att hitta vägar att komma dit.”

Bo Bengtsson, VD i Sparbanken 1826

Genom att få alla medarbetare att fungera som säljare av bankens tjänster förbättrades ett redan bra resultat för Sparbanken 1826. Försäljningen av viktiga produkter som pensionsförsäkringar ökade med upp till 300 procent.

Utmaning

Sparbanken 1826 ville få alla medarbetare i organisationen att fungera som säljare av företagets viktigaste produkter och tjänster. Genom att göra varje kundmöte till ett säljmöte var målet att förbättra resultatet med 15 miljoner kronor på 900 dagar.

Lösning

Vi började att tillsammans med ledningsgruppen identifiera områden med förbättringsmöjligheter. Målet för de kommande insatserna formulerades som en resultatförbättring på 15 miljoner kronor under de kommande 900 dagarna. Ett antal tuffa säljmål formulerades på kontorsnivå. Varje kontorschef blev coach för sin egen organisation. Ett viktigt verktyg för förändringen var de disciplinerade resultatmöten som genomfördes varje vecka, ett möte på chefsnivå och ett på varje kontor.

Resultat

Försäljningen av kort, blancokrediter och pensionsförsäkringar ökade kraftigt, pensionsförsäkringarna med 300 procent. Även utlåningsvolymen har ökat rejält.

Vissa kontor lyckades uppnå sina säljmål 70 veckor i sträck.

Fakta

Företag: Sparbanken 1826
Huvudkontor: Kristianstad
Bransch: Bank- och finans
Affärsvolym: 55 000 MSEK
Antal anställda: 300

Vill du läsa mer om vad vi gjort för Sparbanken 1826? Slå oss en signal på 020-210 999. Allt börjar med ett inspirerande samtal!