Navigation
Hem > Vilka vi är > Vi är envisa

Det är resultatet som avgör när vi är färdiga.

Man brukar säga att det tar tid att vända en atlantångare. Men många av våra kunder har blivit förvånade över hur snabbt det faktiskt kan gå. Åtminstone när vi är i farten.

Skälet till det är att vi inte arbetar med insatser som verkar under en begränsad tid. Vi kommer inte in en gång i månaden och kör en workshop, eller har en helg då och då med ledningsgruppen. Vi arbetar löpande, hela tiden. Vi är närvarande, under möten, när medarbetare diskuterar, där det händer. Där resultaten skapas. För förändring kräver frekvens och närvaro. Det kräver engagemang och motivation. Även från oss.

Och vi släpper inte dig. Vi är uthålliga och envisa. Vi har fokus på resultatet och vi ger oss inte förrän ni har nått de mål vi satt upp.