Navigation
Hem > Vilken är din utmaning?

Vilken är din utmaning?

“Vi har ökat med mer än 15 procent två år i rad, vilket inte bara är ett exceptionellt gott resultat utan också ett viktigt trendbrott. Att förändringen är långsiktigt hållbar, inte bara en puckel.”

Johan Sundelin, VD i Abba Seafood

När Johan Sundelin tillträdde som vd på ABBA Seafood, kunde han konstatera att företaget gick ganska bra men att resultaten hade varit ojämna i många år. 

  • Abba Seafood ville säkra en stabil resultatförbättring och skapa en resultatkultur i företaget.
  • Vi hjälpte ledningsgruppen att ta fram en plan för projektet att utveckla resultatkulturen på Abba Seafood.
  • Tillsammans formulerade vi de stora frågorna och tog ner de övergripande perspektiven i det dagliga arbetet. Hittade kärnan i verksamheten.
  • Därefter hjälpte vi dem att genomföra planen och coachade medarbetarna.
  • Abba Seafood har haft en stabil och ihållande resultatförbättring om 15 procent två år i rad och trenden fortsätter.