Navigation
Hem > Blogg > Inspiration > Qeep 20 år. Några reflektioner från en grundares perspektiv.

Qeep 20 år. Några reflektioner från en grundares perspektiv.

I år fyller Qeep 20 år och vi bad Anders Holm, en av grundarna, att berätta historien om hur allting började och hur Qeep arbetade disruptivt 20 år innan ordet blev på modet.

Qeep 20 år i framkant

Efter att under många år ha jobbat med kompetensutveckling inom ledarskap, säljfrågor och management ville Johnny Dahlberg och jag starta ett bolag som arbetade med att utveckla management, men som inte var ett utbildningsföretag. Vi ville prata resultat med VD:n, inte med HR-avdelningen vilket alltid blev fallet när det handlade om utbildning.
Vi var lite av pionjärer och ville göra mer än att leverera en analys i form av en PowerPoint utan faktiskt även implementera analysresultaten i verksamheten.

Vi skulle revolutionera konsultmarknaden

Så den 1 april 1998 startade Qeep på Melker Kontorshotell i centrala Västerås. Jag, Johnny och hans hustru Susan var alla på plats i vårt möblerade kontorsrum, förvissade om att detta skulle bli riktigt bra. Vi hade inga befintliga kunder eller andra intäkter i sikte, men trots det helt övertygade om att vi skulle revolutionera konsultmarknaden.
Susan skötte vår ekonomi och administration medan Johnny och jag flitigt bokade möten med företagsledare vi lyckades övertyga om att en gratis lunch med oss skulle kunna bli starten på något helt nytt. Det blev rätt många affärsluncher och redan till hösten hade vi kontrakterat vår första kund Skanska Mälardalen. Kort därefter signerade vi uppdrag med Dahl Sverige AB och ABB Control. Vi var mäkta stolta när vi redan före jul kunde lyfta vår första månadslön.

Övertygelse och entusiasm

Vi gjorde en poäng av att vi sålde något som våra kunder inte riktigt förstod vad det var. De ville placera in oss i ett fack, men det gick inte eftersom vi hade skapat en egen nisch. Vi talade om genombrott och icke-linjär utveckling. Vi drev möjlighetsmöten och resultatprocesser. Flera av våra presumtiva kunder hade svårt att förstå vår vokabulär, men jag tror att vår övertygelse och entusiasm ändå gjorde att några vågade ta steget. Idag talas det mycket om disruptiva teknologier och affärer, vilket i grunden är sprunget ur samma resonemang och teorier som vår Qeep-teknologi är baserad på.

Vi växte och växte

Qeep växte både i Västerås och i södra Sverige. Vi etablerade oss i Danmark och skapade ett licensavtal med fyra managementkonsulter i Köpenhamn. Våra danska kollegor nådde fina framgångar och fick under flera år utmärkelser vid den årliga galan för managementkonsulter i Danmark.
Johnny Dahlberg sålde in ett stort uppdrag hos Volvo Powertrain i Skövde, vilket blev startskottet på ett långt och produktivt samarbete med Volvo med flertalet Qeep-konsulter på plats. Under tillväxtperioden fram till 2008–09 var vi som mest ca 35 konsulter som drev uppdrag under Qeeps flagga. Vi hade uppdrag på flera marknader och ett stort antal mycket nöjda och återkommande kunder. En väsentlig del i våra framgångar var utvecklingen av vår metodik, Qeep Teknologi, där bolaget med Johnny Dahlberg i spetsen dokumenterade vårt arbetssätt och skapade interna processer för att certifiera våra konsulter. Ett arbete som Olle Träskman sedan många år nu drivit vidare med mycket goda resultat!

Ett viktigt vägval

Vi hade hela tiden haft en expansiv tanke, men 2009 stod vi vid något av ett vägskäl. Att fortsätta att expandera Qeep till fler länder och bygga vidare på en organisation med intresse- och dotterbolag och licensstrukturer i flera länder var ansträngande på flera sätt. Samtidigt hade jag och Johnny en idé om ett nytt bolag som vi ville pröva. Så vi beslutade oss för att överlämna ledarskapet till Mathias Bönnemark med kollegor, med uppdraget att fokusera på den svenska marknaden och prioritera lönsamhet före tillväxt. Något som, så här i backspegeln, visade sig vara en mycket framgångsrik strategi.

Anders Holm