Navigation
Hem > Blogg > Exekvering > Effektiv målstyrning kräver tydliga formuleringar

Effektiv målstyrning kräver tydliga formuleringar

Det finns många teorier och strategier kring hur företag och ledningsgrupper uppnår en effektiv målstyrning. Olika boxar som ska fyllas i, checklistor, Excel-filer. Men som vanligt är det ofta i de små tingen som de stora revolutionerna bor. Det enkla är ofta det mest effektiva. Som till exempel hur ni formulerar er. Det räcker ibland med att bara förändra ert språk för att ge företaget en skjuts framåt.

Effektiv målstyrning innan jul
Det är ledningsgruppsmöte. Runt bordet sitter ett antal personer som alla brinner för verksamheten. Som verkligen vill ta den framåt och få den att blomstra. Det finns ett antal olika projekt som är sjösatta för att uppnå just detta och idag är det dags att redovisa hur det gått hittills.
Kalle berättar att projektet med implementeringen av det nya säljsystemet rullar på och att det ska vara klart innan jul. ”Det ska nog inte vara några problem” säger han entusiastiskt. Lisa berättar att medarbetarenkäten så sakta börjat rullas ut och att HR har koll på det. Och hur går det med den reviderade säljprognosen? ”Check på den!” Vera berättar att arbetet med budgeten går framåt. ”Det ser bra ut”.
”Kan vi prata lite mer om finansieringen av den nya produktionslinan?” frågar Olle och Arne svarar glatt ”Absolut, jag tar det med dig sen”.
Härligt, tänker Kajsa. Allt går framåt! Då kan jag informera styrelsen om att alla förändringar kommer att vara genomförda innan nyår.
Men kan hon det? Förmodligen inte. För ingen har egentligen sagt någonting som faktiskt tyder på det.

Tydligt språk ger tydlig styrning
Ovanstående är ett exempel på hur vi ofta använder diffusa termer. Många gånger utan att ens tänka på det. Vid en första anblick låter det ju som om alla runt bordet har full koll på sina projekt. Men i själva verket har ingen egentligen sagt någonting.
För att skapa en effektiv målstyrning krävs det tydlighet. Att vi pratar i exakta termer. ”Det nog inte ska vara några problem” kan betyda att det går enligt planen, men det kan också betyda att ingen ens har börjat ännu.
Följdfrågorna uteblir oftast, trots att de skapar ansvarighet och tydlighet. I det här fallet kan en fråga vara ”så, vad är nästa steg” eller ”när kommer det vara klart?”. När Arne säger att han ska ”ta det med dig sen” kan följdfrågan vara ”Bra, när under eftermiddagen idag passar det dig? Då kan vi gå igenom planen framåt så att du får den support du behöver.” Och vad i hela friden betyder egentligen ”Check på den!”? Att jag har hört vad du har sagt? Att allt går som det ska? Eller att jag faktiskt inte har en aning?

Ser du problem, var tydlig med det
Att nå mål kräver att målen är väldefinierade. Det finns olika modeller för detta och en som många arbetar med är SMART. Men det viktiga är att det finns delmål som också de är väl beskrivna och tidsatta. I en resultatorienterad verksamhet ska ingen nöja sig med svar som ”det rullar på”, ”det ser bra ut”, ”check på den”.
Att fråga är att utgå ifrån individens ansvarighet och efterfråga tydlighet på vad som är gjort, vad som återstår för att nå ”målet” och var det eventuellt kommer uppstå problem. Och i så fall, på vilket sätt man planerar att lösa dem, eller vilket stöd och support man behöver för att göra det.

Har du”koll på” din verksamhet, vet att allt ”rullar på” och att ”det ser bra ut”? Då bör du kontakta Qeep så att vi kan prata om smart effektiv målstyrning. Check på den!