Navigation
Hem > Blogg > Ledarskap > Budget i tid och otid

Budget i tid och otid

Hösten är här och därmed sänker sig budgetmörkret över många företag. En tiddå fokus förflyttar sig till nästa år och nuet blir en smula dunkelt. Men du kanske borde fundera lite på dina prioriteringar. Hur många timmar lägger du på att ta fram en budget? Och hur många lägger du på att styra efter den som redan ligger?

Tid för budget
Det finns många åsikter om budgetar. Vissa hävdar att det är ett utmärkt styrmedel, att en genomtänkt och strategisk budget är grundläggande för att sätta en målbild för nästa räkenskapsår och visa dig hur du når dit.
Andra hävdar att budgeten är en kvarleva från den tidiga industrialiseringen, att den sedan länge spelat ut sin roll. De pratar om Beyond Budgeting, att jobba med målsättningar och drivare. De menar att budgeten är en konstgjord fiktion eftersom verkligheten aldrig ser ut som man tänkt sig, och att den i värsta fall hindrar dig från att agera snabbt på förändringar. Att det är bättre att använda målsatta nyckeltal på kort och lång sikt, och drivare som försäljning, antal anställda och kunder för att istället göra rullande prognoser.

Lite väl mycket tid?
Men oavsett vilken syn man har på budgeten som redskap, kan man åtminstone konstatera att den tar mycket tid i anspråk. Under hösten läggs mycket resurser på att få fram siffror och beslutsunderlag, att rikta blicken mot nästa år och fundera över hur det kan tänkas bli. Olika avdelningar sitter och räknar, de har möten där de diskuterar vad de tror, vilka mål de vågar sikta på, vad olika scenarios kan innebära.
Sedan skickas dessa siffror uppåt i organisationen och sammanställs till en övergripande budget. För säkerhets skull måste ekonomichefen dessutom ha ett antal möten med respektive avdelning för att validera siffrorna och förstå hur det är tänkt. Är det rimligt eller har siffrorna fötts ur en ängslan för att tappa resurser? Är målen överdrivna eller lite väl lågt satta?

Håll ett öga på vägen också
Men det intressanta är ju att det faktiskt redan finns en budget. Nämligen årets budget. Den som tog så mycket tid att få fram förra hösten. Och som dessutom tog så mycket tid att få ut i organisationen under våren. Så vad händer med den? Och alla mål som sattes där?
Tja, kanske är det ingen som riktigt vet. Särskilt inte nu. För vem har tid och ork att ta tag i allt som borde ske under hösten för att uppnå målen, nu när vi har fullt upp med nästa år? Snart är det ändå jul, så vi får ta nya tag i januari.
Som om den 31 december var något annat än bara ännu ett månadsskifte.
Med andra ord: Det finns goda skäl att lyfta blicken från Excel-filen och lägga minst lika mycket energi på att arbeta med de lagda målen hela vägen fram till det fiktiva målsnöret vid nyår.
För om du lägger all tid på att arbeta med nästa års budget och inte har tid att styra hösten utifrån den budget du tog fram förra året – vad är då meningen med en budget?

Och behöver du hjälp att få fart på måluppfyllelsen, hör gärna av dig. Vi är rätt bra på att få saker att hända. Åtminstone så länge du har tid att träffa oss.