Navigation
Hem > Blogg > Ledarskap > 4 myter om Lean

4 myter om Lean

Lean är en beprövad och väl fungerande metod för att rationalisera och effektivisera processer. Men den är inte ett universalmedel eller en quick fix. Och framför allt är det enbart ett av många verktyg du kan använda dig av. Så implementera gärna Lean, men undvik fallgroparna.

Lean löser inte alltid problemet

Det viktiga i förbättringsarbete är att börja i rätt ände. Allt handlar om individer och grupper. Därför är det viktigt att börja med en målbild och sedan välja de verktyg som gör jobbet. Lean kan absolut vara metoden som fungerar för dig, men det är inte självklart. Och det gäller att tänka efter före. Det är självklart bra att tro på något stenhårt, men det kan också skapa hinder som är svåra att komma förbi – det blir enda vägen. Lean är en lösning, men det är inte Lean i sig självt som i ett slag löser allt.

Har du en Lean-filosofi?

Många gånger implementeras Lean som en åtgärd, till exempel på en del av en produktionskedja som inte fungerar. Man betraktar det som en enskild insats. Men vad gör man med resten? Det är långt ifrån alltid det finns en utpräglad Lean-filosofi som genomsyrar hela organisationen.
Därför är det inte sällan vi kommer till företag som arbetat med Lean länge, men där de känner att det är något som saknas. Ofta handlar det om att Lean då inte har kommit åt själva företagskulturen, att det inte genomsyrar hela organisationen.

4 myter om Lean
1. Lean skapar automatiskt resultat

Nej, Lean i sig självt skapar inga resultat. Det är medarbetarna som skapar resultaten. Därför måste du parallellt även arbeta med att utveckla verksamheten. Att “jobba med Lean” innebär inte alltid i praktiken att du jobbar med människorna.

2. Lean är en quick-fix

Många ser på Toyota och hur framgångsrika de varit. De implementerar Lean och tänker att det ska ge resultat snabbt. Men Toyota skapade Lean och har implementerat det under decennier. Lean är ingen quick-fix utan kräver uthållighet.

3. Alla i organisationen behöver inte jobba med Lean

Ska man arbeta med Lean, måste alla vara med. Det är inte ovanligt att ledningen inför Lean men väljer att låta sin egen grupp vara undantagen. De står bakom, men de står inte i det. Det blir sällan bra, för då skapas inte heller något engagemang ute i organisationen.

4. Lean ska skötas av specialister

Ofta drivs Lean inledningsvis enbart av specialister. De analyserar och lägger upp allt för att sedan lämna över genomförandet. De gör det lite från sidan och involverar inte linjen. Vilket får det hela att bli mer som ett projekt. Lean kräver att alla är med från dag ett att det är helt integrerat från början.